TTQLKTX tổ chức Hội nghị Kế hoạch – Tài chính năm 2024

18/01/2024 08:06     Tin nổi bật

Ngày 17/01/2024, tại Hội trường F1 - Ký túc xá khu B, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) tổ chức Hội nghị Kế hoạch – Tài chính năm 2024.

Tham dự Hội nghị có ThS. Tăng Hữu Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, Trưởng các tổ chức đoàn thể, thành viên Tổ giám sát nội bộ.
Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của các đơn vị thuộc Trung tâm và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Trung tâm để phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan những kết quả đạt được, chưa đạt được để có cơ sở đề xuất, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 sát với thực tế và nhiệm vụ chính trị, kế hoạch chiến lước giai đoạn 20201-2025 của Trung tâm.
Đánh giá kết quả năm 2023, Trung tâm hoàn thành khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều mục tiêu vượt kế hoạch của nhiều lĩnh vực công tác.
Năm 2024 là năm quan trọng của Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ cũng như phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoach chiến lược giai đoạn 2021-2025 và đây là năm đầu tiên xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị theo đề án đổi mới cơ chế hoạt động được ĐHQG-HCM phê duyệt.

Các bài viết khác