TTQLKTX tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ và rà soát kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025

16/11/2023 07:34     Tin nổi bật

Từ ngày 12/11 đến ngày 14/11/2023 tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa kỳ và rà soát Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Đình Tứ - Thư ký Hội đồng, Chánh Văn phòng ĐHQG-HCM là báo cáo viên, báo cáo chuyên đề Kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2023 và những tác động đến kế hoạch chiến lược của Trung tâm trong năm 2024, 2025, ThS. Tăng Hữu Thủy – Giám đốc Trung tâm; BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, thành viên tham gia xây dựng, rà soát kế hoạch chiến lược, Tổ Giám sát nội bộ.

Hội nghị đã đánh giá, nhìn nhận kết quả đạt được và những tồn đọng, chậm tiến độ, chưa thực hiện được trong 03 năm thực hiện kế hoạch chiến lược (từ năm 2021 đến năm 2023) thông qua 03 báo cáo kết quả thực hiện 03 năm, tình hình giải ngân kinh phí 03 năm và báo cáo giám sát nội bộ 03 năm đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung trong 02 năm 2024, 2025, gắn với kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2030, để từng bước cụ thể hóa kế hoạch hành động, triển khai.

Với tinh thần mà việc nghiêm túc, trách nhiệm trong 03 buổi, thảo luận, góp ý, hoàn thiện, bổ sung, cân nhắc từng mục tiêu, giải pháp, kế hoạch hành động, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa đặc biệt đối với Trung tâm trong bối cảnh đơn vị tự chủ nhóm II cũng như hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm theo đề án Đổi mới cơ chế hoạt động; cơ cấu lại các đơn vị thuộc cho phù hợp với thực tiễn cùng các nhiệm vụ quan trọng khác để thực hiện thành công kế hoạch chiến lược.

Xác định mục tiêu trọng tâm đến năm 2030 Ký túc xá trở thành môi trường rèn luyện – học tập; môi trường sống xanh, sống hạnh phúc; không gian cư trú lý tưởng của sinh viên và khẳng định giá trị“Ký túc xá ĐHQG-HCM trở thành trái tim của Khu đô thị ĐHQG-HCM” như lời khẳng định và đặt niềm tin, kỳ vọng của PGS.TS Vũ Hải Quân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  trong Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá; trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng tốc triển khai nhiều giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch chiến lược đề ra.

Các bài viết khác