Về việc tiếp nhận và sắp xếp cho tân sinh viên đăng ký ở Ký túc xá ĐHQG-HCM Năm học 2023-2024

17/08/2023 10:26     Thông báo

Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM (Trung tâm) thông báo về việc tiếp nhận, sắp xếp tân sinh viên ở Ký túc xá (KTX) năm học 2023-2024 như sau:

                                                                 

I. Thời gian, hình thức đăng ký

1. Thời gian đăng ký ở KTX

Tân sinh viên của các cơ sở đào tạo (CSĐT) đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm (danh sách CSĐT tại Phụ lục I) căn cứ kế hoạch học tập của cá nhân để thực hiện đăng ký ở KTX.

 • Thời gian bắt đầu: Từ ngày sinh viên đăng ký ở KTX;
 • Thời gian kết thúc: Sinh viên lựa chọn một trong ba mốc thời gian kết thúc ở KTX như sau:
 • Ngày 30/6/2024
 • Ngày 31/7/2024
 • Ngày 31/8/2024
 • Thời gian đăng ký: từ 8g00 ngày 22/8/2023.
 • Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến tại địa chỉ website: http://sv.ktxhcm.edu.vn (xem hướng dẫn tại Phụ lục II).
 • Thời gian phản hồi đăng ký: Trong vòng 36 giờ kể từ khi sinh viên đăng ký ở KTX thành công, hệ thống sẽ gửi kết quả đến email sinh viên đã đăng ký trên hệ thống.

Lưu ý:

 • Trung tâm mở cổng đăng ký trực tuyến theo lịch nhập học của các CSĐT.
 • Sinh viên thực hiện thủ tục đăng ký ở KTX trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục nhập học tại trường. Quá thời hạn nêu trên, nếu còn quỹ chỗ, KTX sẽ có thông báo để tiếp tục tiếp nhận.
 • Sinh viên chuẩn bị hình ảnh minh chứng đã làm thủ tục nhập học tại CSĐT để đăng ký trực tuyến ở KTX (xem hướng dẫn tại phụ lục VII).

2. Phương án sắp xếp sinh viên

3. Thủ tục nhận phòng:

Sinh viên chuẩn bị các giấy tờ sau để nộp, gồm:

 • 02 bản photo căn cước công dân (CCCD) hoặc chứng minh nhân dân (CMND).
 • 01 bản photo giấy tờ minh chứng đã làm thủ tục nhập học tại CSĐT (xem phụ lục VII).
 • 01 bản photo thẻ BHYT.
 • Các chứng từ, biên lai hoặc tin nhắn chứng minh đã đóng tiền ở KTX.
 • 01 bản kết quả sinh viên đăng ký ở KTX năm học 2023-2024 phản hồi từ email của KTX.

II. Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Tai nạn

III. Hồ sơ sức khỏe ở Ký túc xá của sinh viên

IV. Các khoản thu, mức thu, cách thức thanh toán

 • Các khoản thu, mức thu
 • Phòng dịch vụ chờ lắp đặt trang thiết bị tăng thêm
 • Thời hạn và hình thức thanh toán

V. Chính sách miễn, giảm lệ phí phòng ở

 • Năm học 2023-2024, Trung tâm thực hiện chính sách miễn, giảm giá lệ phí phòng ở nội trú cho sinh viên ở KTX có hoàn cảnh khó khăn.
 • Đối tượng, thời gian, địa điểm thủ tục nộp hồ sơ chi tiết xem tại Thông báo số: 478/TB-TTQLKTX ngày 15/8/2023.

VI. Một số quy định khác

Trân trọng./.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Thông báo

Phụ lục I Danh sách các cơ sở đào tạo ký thỏa thuận hợp tác: phụ lục tại đây

Phụ lục II Hướng dẫn sinh viên đăng ký trực tuyến : phụ lục tại đây

Phụ lục III Mẫu khám sức khỏe định kỳ : phụ lục tại đây

Phụ lục IV  Lệ phí phòng ở năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026: phụ lục tại đây

Phụ lục V Hướng dẫn quy trình thanh toán online: phụ lục tại đây

Phụ lục VI Danh sách điện thoại, email: phụ lục tại đây

Phụ lục VII Biểu mẫu xác nhận hoàn thành thủ tục nhập học của TSV: phụ lục tại đây

 

Các bài viết khác