Trung tâm Quản lý Ký túc xá tổ chức Hội nghị kế hoạch hoạt động năm 2023

14/02/2023 15:20     Tin nổi bật

Ngày 12/02/2023, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) tổ chức Hội nghị kế hoạch hoạt động năm 2023 tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ThS. Tăng Hữu Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, các thành viên trong Ban Giám đốc cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, Tổ giám sát nội bộ.

Các đơn vị đã dành thời gian ngày 12/02/2023 để báo cáo tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; xây dựng kế hoạch hoạt động và dự trù kinh phí năm 2023, xây dựng các đầu việc, nhiệm vụ đi kèm với các cam kết, lộ trình thực hiện cụ thể; phân tích, đánh giá, thảo luận về các nội dung, kế hoạch chưa thực hiện được, chưa hoàn thành, đề xuất các giải pháp, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để năm 2023 hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ThS. Tăng Hữu Thủy đề cập một số nội dung:

  • Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai Hội nghị kế hoạch hoạt động khác những năm trước đây, Ban Giám đốc và lãnh đạo Trung tâm mong muốn các đơn vị nhận thức rõ được trách nhiệm của mình đồng thời đây là cách để các đơn vị nhìn thấy rõ từng nội dung, công việc, các số liệu, định tính và định lượng cụ thể, giải pháp, thời gian thực hiện để kiểm tra, giám sát, đánh giá kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, có chất lượng, kế hoạch hoạt động năm 2023.
  • Các hoạt động hỗ trợ sinh viên cần phải được nêu rõ ràng, cụ thể về nội dung, đầu việc, kinh phí triển khai và phải được thực thi hiệu quả, thể hiện sự cam kết của Trung tâm đối với sinh viên, phụ huynh và xã hội.
  • Các đơn vị phải đặt trọng tâm các nhiệm vụ gắn với kế hoạch chiến lược, các nhiệm vụ thường xuyên và cam kết về thời gian, tiến độ, kết quả, kinh phí thực hiện để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2023 là năm bản lề quan trọng của Trung tâm trong việc triển khai đánh giá giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá, rà soát, điều chỉnh kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025; triển khai đồng loạt các đề án, dự án quan trọng của Trung tâm nhằm hướng đến xây dựng môi trường rèn luyện – học tập; môi trường sống xanh, sống hạnh phúc; không gian cư trú lý tưởng của sinh viên.

Các bài viết khác