TTQLKTX tổ chức hội nghị công tác tiếp nhận sinh viên năm học 2021-2022 và tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác sinh viên tại các Ban quản lý cụm nhà”

06/06/2022 11:15     Tin nổi bật

Từ ngày 31/5/2022 đến ngày 03/6/2022, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận sinh viên năm học 2021-2022 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với sự tham dự của Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo, chuyên viên hành chính của 08 Ban quản lý cụm nhà, chuyên viên công tác sinh viên.

Mặc dù bị tác động, ảnh hương do đại dịch COVID-019, Trung tâm vẫn triển khai đồng bộ các phương án và tiếp nhận thành công 03 đợt (02 đợt online và 01 đợt trực tiếp) với 36.371 hồ sơ đăng ký và 36.295 sinh viên nhận phòng (trong đó có 76 sinh viên nước ngoài).

Điểm thành công trong công tác tiếp nhận sinh viên năm học 2021-2022 đó là Ký túc xá tổ chức tiếp nhận 100% bằng phương thức trực tuyến (nộp và tiếp nhận, trả kết quả, đóng phí nội trú, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn bằng phương thức trực tuyến) trong điều kiện công tác tái thiết lập phòng ở sau thời gian trưng dụng làm Trung tâm cách ly và bệnh viên dã chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19 rất khẩn trương và cận tết Nguyên đán.

Song song đó, Trung tâm triển khai các phương án phòng dịch COVID-19 cho sinh viên trở lại Ký túc xá và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tuyến, trực quan về quy trình, hồ sơ, khai báo y tế, thủ tục tiếp nhận, hướng dẫn sơ đồ đường đi, bố trí các cổng, các điểm tiếp nhận sinh viên; thống nhất quy trình xử lý F0, F1 với các cơ sở đào tạo; tổ chức các phòng đệm, phối hợp với các bệnh viện dã chiến địa phương để ban hành quy trinh xử lý F0, F1, v.v… nhằm đảm bảo an toàn cho sinh.

Nhằm kịp thời ghi nhận, động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể, Trung tâm đã xem xét và khen thưởng cho 07 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp nhận sinh viên.

Trong chương trình, Trung tâm tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác sinh viên tại các Ban quản lý cụm nhà” với sự tham dự của hơn 50 đại biểu là Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các đơn vị, toàn thể lạnh đạo, hành chính các cụm nhà và chuyên viên công tác sinh viên và các phòng, bộ phận khác.

Với 04 tổ thảo luận về các nội dung thiết thực gắn liền với nhiệm vụ của công tác sinh viên như: Công tác vệ sinh, nội vụ phòng ở thực trạng và giải pháp; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phục vụ sinh viên; công tác truyền thông, tiếp nhận và phản hồi thông tin sinh viên và công tác tổ chức đời sống văn hóa tinh thần, thể dục thể thảo cho sinh viên.

Các trao đổi, ý kiến, đề xuất rất bổ ích và có giá trị nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên tại Ký túc xá, từng bước hoàn thành mục tiêu kế hoạch chiến lược giai đoạn 2022-2025 đề ra.

Các bài viết khác